.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Povinnosti, vyplývající pro občany za zákonů – místní poplatky
Vydáno dne 24. 01. 2005 (3164 přečtení)Povinnosti, vyplývající pro občany za zákonů – místní poplatky

Povinnosti, vyplývající pro občany za zákonů – místní poplatky

 

A/ Poplatek ze psů

-          Poplatek je stanoven místní vyhláškou č.: 2/2003 ve znění vyhlášky 2/2004

 

-          Na zvláštním formuláři přihlásí držitel každého nového psa do 15-ti dnů po jeho pořízení,

i štěňata

 

      -     Změny, mající vliv na výši poplatku je povinen ohlásit též do 15-ti dnů, kdy skutečnost nastala

 

B/ Poplatek za užívání veřejného prostranství

-          Poplatek je stanoven místní vyhláškou č.: 2/2003 ve znění vyhlášky 2/2004

 

-          Oznamovací povinnost je před započetím užívání, ukončení musí být nahlášeno do 7-mi dnů

 

C/  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

-          Poplatek je stanoven místní vyhláškou č.: 2/2003 ve znění vyhlášky 2/2004

 

-          Poplatek  je splatný  do 15-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení provozu,

        u nových VHP do 30-ti dnů po uvedení VHP do provozu

 

  D/ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

        odstraňování komunálních odpadů

-          Poplatek je stanoven místní vyhláškou č. 3/2003 ve znění vyhlášky 5/2004

 

       -     Poplatníky jsou všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Mladá Vožice

             a fyzické osoby, které na území města Mladá Vožice vlastní stavbu určenou nebo sloužící

             k individuální rekreaci.

 

-          Poplatek je splatný do 31.3. daného roku. Odvádí-li poplatek společný zástupce za více

        poplatníků, může být zaplacen ve dvou splátkách, a to nejpozději do 31.3. za 1. pololetí a do 

       30.9. za 2.pololetí příslušného kalendářního roku.

 

-          Osoby, které se přihlásí k trvalému pobytu ( získají do vlastnictví rekreační nemovitost)

       během roku, jsou povinny zaplatit poměrnou část poplatku dle vyhlášky do 30-ti dnů od

       přihlášení trv.pobytu  (nabytí rekreační nemovitosti).

 Počet komentářů: 6 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice