.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Stavební úřad základní informace
Vydáno dne 25. 01. 2005 (3966 přečtení)Základní informace

 

Rozsah problematiky upravované v rámci právních předpisů územního plánování a stavebního řádu je neobyčejně rozmanitý. Obsah právní úpravy, jímž se především řídí stavební úřad, je dán zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - úplné znění vyhlášeno pod č.197/1998 Sb. , nálezem ústavního soudu zák. č. 96/2000 Sb. a od 1.1.2001 i nálezem ústavního soudu zák. č. 95/2000 Sb. Jeho aplikace má několik rovin a spočívá především v koordinaci zájmů , uplatňování je pak založeno na veřejném zájmu.

 

Práce úřadu se pak koncentruje na

·        plánovanou regulaci využívání území

·        určování využití jednotlivých pozemků, včetně podmínek zastavění, ochrany či vyloučení stavební činnosti

·        rozhodování o povolování, užívání, údržbě a odstraňování staveb, včetně dalších zásahů státní správy a její inspekční činnost a uplatňování příslušných sankcí

·        technické požadavky na uspořádání území , na určování stavebních pozemků k provádění , užívání a odstraňování staveb, včetně požadavků na vlastnosti výrobků pro stavby

·        veřejnoprávní požadavky na subjekty podnikající ve výstavbě podle zvláštních předpisů (projektování a provádění staveb)

·        organizační soustavu a vymezení kompetencí orgánů státní správy a samosprávy

 

Záměrně zde neuvádíme problematiku vyvlastnění, i když stavební zákon tento svébytný institut řeší. Za splnění zákonem stanovených podmínek lze dosáhnout přechodu, případně omezení vlastnického práva či práva věcného břemene k pozemkům a stavbám.

Přenesenou působnost zdejší stavební úřad vykonává ve správním území města Mladá Vožice a dále v správních území těchto samostatných obcí: Běleč, Hlasivo, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Pojbuky , Řemíčov, Vilice a Zhoř u Mladé Vožice .Počet komentářů: 6 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice