.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Životní prostředí
Vydáno dne 25. 01. 2005 (3689 přečtení)Seznam autorizovaných osob – držitelů živnostenského oprávnění v oboru k o m i n i c t v í

 MĚSTSKÝ ÚŘAD Mladá Vožice

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Ing. Blanka Malinová

Telefon: 381 201913

E-mail : zivotni@mu-vozice.cz

č. dveří : 15

 

zajišťuje pro veřejnost :

 

-          povolení studny a odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

-          úpravu obecného nakládání s povrchovými vodami a vydávání souhlasů dle vodního zákona

-          kontrolu malých zdrojů znečišťování ovzduší (ukládání poplatků, pokut, dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení)

-          dozor nad odvozem domovních odpadů na území města Mladá Vožice

-          kontrolu dodržování vyhlášky, kterou se upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranování komunálních odpadů a stavebních odpadů na území města Mladá Vožice

-          vypracování smluv s podnikateli o svozu komunálního odpadu

-          činnost na skládce stavebních odpadů Pavlov-Mladá Vožice

-          povolení kácení stromů rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby

-          vydávání stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků

-          vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem

-          vydávání souhlasu ke zřizování a rušení cest

-          návrh způsobu údržby veřejné zeleně

-          na úseku ochrany zemědělského půdního fondu - přijímání žádostí o souhlasy k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí ZP ze ZPF, ukládání změny druhu pozemku do 1 ha)  

       -    přípravu podkladů pro realizaci prodeje a koupě pozemků

       -    zpracování podkladů pro rozpočet města na úseku ŽP 

       -    podílení se na kontrole dodržování vyhlášky města o ochraně veřejného pořádku, životního prostředí a čistotě na území města

 Počet komentářů: 1 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice