.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Nový stavební zákon
Vydáno dne 21. 02. 2007 (3342 přečtení)Nový stavební zákon platný od 1.1.2007.

 

Starý stavební zákon přesto, že byl starý 30 let, byl skutečně nadčasový a velmi dobře po celou dobu sloužil. Doba, ale přinesla mnohé společenské změny a proto byla vytvořena nová modernější právní norma vycházející ze skutečnosti ostatních evropských znaků.

Úpravy týkající se požadavku na stavení povolení a ohlášení jsou jednou z nejvýznamnějších změn, které nový stavební zákon přinesl.

Nový stavební zákon (zákon o územním plánování a stavebním řádu) je ve sbírce zákonu pod číslem 183/2006 Sb. 

Cílem nového stavebného zákona bylo zjednodušení a zkrácení řízení, jež zákon upravuje. Proto je v něm obsažena celá řada změn a nových pojmů. Konkrétně se do zákona zařadil nový institut územně plánovací informace, která bude řešit formu řízení, podmínky a věcné otázky související s územním rozhodováním. Územně plánovací informace poslouží stavebníkovi k tomu, aby se dozvěděl, za jakých podmínek mu bude projekt povolen. Územně plánovací informace se vydává před vypracováním projektové dokumentace a platí po dobu 12 měsíců ode dne vydání.

Stavby, které jsou obsaženy v  § 103 (např.: stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 a 5 m výšky, zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží, skleníky a bazény do 40 m2 zastavěné plochy či stavební úpravy energetických vedení, vodovodu a kanalizace, přípojky v délce do 50 m) nepodléhají ohlášení ani stavebnímu povolení, ale musí být povoleny územně plánovací informací.

Objekty, které podléhají ohlášení podle § 104 musí mít vydanou územně plánovací informaci a musí být předložena projektová dokumentace s vyjádřením správců sítí. Mezi stavby v § 104 patří např.: stavby rodinných domů a rekreačních objektů do 150 m2 s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími včetně podkroví, stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby či na demolici stavby.

Nově jsou také zavedeny kontrolní prohlídky rozestavěných staveb. Seznam kontrolních prohlídek se přikládá k projektové dokumentaci a jsou vypsána do stavebního povolení.

Další novinkou je užívání staveb, především u individuálních staveb (např.: rodinné domy, chaty) se mohou vyhnout kolaudačnímu řízení. Stavebník oznámí ve lhůtě 30 dnů předem stavebnímu úřadu, že objekt hodlá užívat. Během této lhůty může stavební úřad zkontrolovat, zda jsou splněny podmínky pro užívání stavby a pokud zjistí, že nikoli může užívání stavby v této 30 denní lhůtě zakázat.

Stavby povolené před platností nového stavebního zákona tj. k 1.1.2007 se kolaudují podle starého stavebního zákona č. 50/1976.

Podání podle nového stavebního zákona lze činit pouze na předepsaných formulářích dle předepsané vyhlášky. Tyto formuláře jsou shodné pro všechny stavební úřady v celé České Republice.

S účinností nového stavebního zákona končí platnost stavebních komisí na obcích, na něž jsou doposud některé pravomoce vyplývající ze stavebního zákona přeneseny.   

 

 

                                                                                         Josef  Škrábek

                                                                                                vedoucí stavebního úřaduPočet komentářů: 5 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice