.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Nařízení města Mladá Vožice č. 1/2011
Vydáno dne 08. 04. 2011 (2198 přečtení)Nařízení města Mladá Vožice č. 1/2011,

kterým se vydává tržní řád

 

 

Rada obce se na své schůzi dne 7. dubna 2011 usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

(1) Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):

a)      na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení

b)  v restauračních zahrádkách uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb se rozdělují tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1- 2 tohoto nařízení:

a)      podle druhu nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby,

b)      podle toho, zda jsou provozována celoročně nebo dočasně.

 

 

Čl. 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

(1) Kapacita jednotlivých míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v přílohách č. 1- 2 tohoto nařízení.

 

(2) Místa pro nabídku, prodej ovoce a zeleniny musí být vybavena tekoucí pitnou vodou pro jejich omytí.

 

 

Čl. 3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

 (1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží
a poskytování služeb na tržních místech je od 8.00 hodin do 16.00 hodin, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.

            (2) Restaurační zahrádky mohou být provozovány v období a době dle přílohy č. 2 tohoto nařízení.

 

 

Čl. 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:

a)       zabezpečovat čistotu prodejních míst,

b)       k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená

 

 

Čl. 5

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

a)      zveřejnit tržní řád, prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu, popřípadě jméno správce, byl-li určen provozovatelem,

b)     prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,

c)      určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,

d)     vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby,

e)      vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje

f)       

 

Čl. 6

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

 

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné prodejně
a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb.

(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku.

(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.

 

 

Čl. 7

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

Na území města Mladá Vožice a jejich místních částí se zakazuje podomní prodej.

 

 

Čl. 8

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

 (2) Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem 24. 4. 2011.

 

 

 

                   ..…………….                                                                          ………………

                   místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. dubna 2011

 

Sejmuto z úřední desky dne:


Přílohy Nařízení města Mladá Vožice č. 1/2011,

 

 

Seznamy míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení podle druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle jejich dočasnosti či stálosti, podle doby prodeje a poskytování služeb, kapacita těchto míst

 

 

 

Příloha č. 1

 

Seznam tržních míst

a)    Žižkovo náměstí, před nákupním střediskem Jednota

druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, knihy, drobné zboží

období a doba prodeje a poskytování služeb: leden – prosinec, 8.00 – 16.00 hod

 

b)   Žižkovo náměstí, před zámkem

druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, knihy, drobné zboží

období a doba prodeje a poskytování služeb: leden – prosinec, 8.00 – 16.00 hod

 

c)       Žižkovo náměstí, parkoviště pod kostelem

druhu prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce, zelenina, cukrovinky, textil, knihy, drobné zboží

období a doba prodeje a poskytování služeb: leden – prosinec, 8.00 – 16.00 hod

 

 

Příloha č.2

 

Seznam restauračních zahrádek:

a)      Restaurace Na Růžku

druh poskytovaných služeb: hostinská činnost

období a doba poskytování služeb: duben – září, 9.00 – 24.00 hod

kapacita míst: 20

 

b)      Restaurace U Zvonice

druh poskytovaných služeb: hostinská činnost

období a doba poskytování služeb: duben – září, 9 .00 – 24.00 hod

kapacita míst: 20

 

 1 zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisůPočet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice