.: Vyhledávaní
UbytováníPenzion Jižní ČechyCyklistika UbytováníUbytování samotaChata Česká KanadaTolstolobikStrmilovPřírodní park Česká KanadaKunžakJindřichův Hradec chataKomorníkBřeh chataChata Jižní Čechy
  .: Samospráva

Městská rada

složení
povodňová komise
přestupková komise
sbor pro občanské záležitosti

Zastupitelstvo

složení
finanční výbor
kontrolní výbor
osadní výbory
Rozpočet města
jednací řád
usnesení
usnesení archiv
volby

Vedení radnice

starosta
místostarosta

  .: Městský úřad

Odbory

finanční
sociální
stavební
matrika

Organizační řád

Vyhlášky a nařízení

Povinné informace

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Kontakty

Úřední deska

Formuláře


Stavební - Žádosti

Žádost o vyjádření k existenci sítí


Dokumenty

Vožičan

Plán rozvoje

Geoportál

Profil zadavatele

Czech POINT

Pečovatelská služba

Ztráty a nálezy

Veřejné zakázky malého rozsahu


  .: O městě

Historie
Památky
Významné osobnosti
Fotogalerie
Telefonní čísla
SBD Mladá Vožice

Sociální oddělení - aktualizace údajů k 30. 1. 2015
Vydáno dne 30. 01. 2015 (1447 přečtení)Sociální oddělení - aktualizace údajů k 30. 1. 2015

 

Bc. Eva Novotná – sociální pracovnice a vedoucí oddělení       

 

tel. 381 201 918         e-mail:  socialni@mu-vozice.cz

 

Sociální práce dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi /přenesená působnost/:

Správní území: Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u Mladé Vožice.

 1. Jako sociální pracovnice vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném  prostředí – depistážní činnost.
 2. Provádí posouzení životní situace klientů, provádí sociální šetření v domácnostech klientů
 3. Informuje osoby o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojuje je do řešení jejich situace, vede je k vlastní odpovědnosti
 4. Při řešení situace hmotné nouze klientů používá vhodné postupy a metody sociální práce, chrání práva a zájmy osob.
 5. Spolupracuje s Úřadem práce, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají a s obcemi, kde se osoby zdržují
 6. V souvislosti s výkonem činností sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Záznamy vede i v písemné podobě. 

 

Sociální práce pro další ohrožené skupiny osob:

1.      Základní sociální poradenství i pro další skupiny osob nacházející se v nepříznivé sociální situaci – osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, senioři, osoby jinak sociálně ohrožené

2.      Spolupracuje s Úřadem práce, ZŠ a MŠ, zdravotnickými zařízeními a odborníky (speciálními pedagogy, psychology atd.), neziskovými organizacemi, poskytovateli sociálních služeb, komisí KPP, Policií ČR, soudy, obecními a městskými úřady, příp. dalšími orgány veřejné a státní správy – podává zprávy, působí při řešení nepříznivých životních situací občanů  a rodin potřebujících zvláštní pomoc.

 

Sociální práce pro občany Mladé Vožice včetně místních částí /přenesená působnost/:

 1. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu  
 2. Plní úkoly stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění  pozdějších předpisů – vyhledává ohrožené děti, působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování, sleduje, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte, oznámí Městskému úřadu v Táboře skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o dítě ohrožené, na žádost tohoto úřadu sleduje, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl.  .
 3. Veřejné opatrovnictví

 

Pečovatelská služba /pro občany Města Mladá Vožice včetně místních částí a smluvní obce/:

 1. Provádí depistážní činnost /vyhledává osoby se sníženou soběstačností/.
 2. Zájemcům o službu podává informace a to i v písemné podobě, vydává žádosti.
 3. Jedná se zájemci, připravuje podklady k uzavření smlouvy mezi občanem a městem o poskytování úkonů  pečovatelské služby, vystupuje ve funkci sociální pracovnice, kdy provádí sociální šetření v domácnosti, se zájemcem o PS provádí prvotní naplánování průběhu poskytování PS,  dále pak s klientem hodnotí průběh poskytování PS, individuální plán s ním přehodnocuje, a zodpovídá za výkon pečovatelské služby,  provádí měsíční zúčtování úhrad.
 4. Jako vedoucí sociálního oddělení metodicky vede pečovatelky, kontroluje  a podílí se na hodnocení jejich činnosti, zajišťuje jejich další vzdělávání, přijímá  a vyřizuje případné stížnosti občanů na kvalitu pečovatelské služby, podílí se na vytváření a naplňování standardů kvality této sociální služby.
 5. Připravuje žádost o dotaci ze státního rozpočtu na pečovatelskou službu a zabezpečuje její  podání. Připravuje podklady pro zpracování rozpočtu města na tomto úseku a odpovídá za jeho plnění.

Další informace k pečovatelské službě naleznete v záložce Pečovatelská služba.

 

Další činnosti na sociálním oddělení:

Vydává žádosti o umístění do domů s pečovatelskou službou, Radě města navrhuje vhodné adepty na umístění.

Podílí se na procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování.

Spolupracuje s Klubem důchodců, dohlíží na jeho činnost.

Jako sociální pracovník se dále vzdělává dle § 111 zák. o sociálních službách.

 

Další agendy - tajemnice Komise pro projednávání přestupků Města Mladá Vožice,

 

-         správa městských bytů včetně bytů v domech s pečovatelskou službou

 

-  podatelna

 

 

Údaje aktualizovány 30. 1. 2015

 Počet komentářů: 0 | Doporučit e-mailem | Verze pro tisk

Projekt "Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt "Revitalizace Žižkova náměstí Mladá Vožice, I. etapa"
je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Rekonstrukce ČOV Mladá Vožice“
je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 21 818 938 Kč
Dotace EU z OPŽP: 18 546 097 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 1 090 946 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 2 181 895 Kč (10 %)


Projekt „ Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st.- parc.č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice“byl spolufinancován Jihočeským krajem, částka dotace 50 000 Kč.
  .: Kultura a sport

Program kina
Památník Mladovožicka
Hrad Šelmberk
Další kulturní akce
Cyklistický klub
Jezdecký klub
Klub českých turistů
Fotbalová utkání
Hokejová utkání
Další sportovní akce
Dobrovolní hasiči
Lyžařský areál
Běžkařské trasy

  .: Městské organizace

Základní škola
Mateřská škola
Kino
Městská knihovna
Památník Mladovožicka

  .: Kontakt
MÚ Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
39143 Mladá Vožice

tel: +420 381201911
fax: +420 381201920
mail: mesto@mu-vozice.cz
IČ: 00252557
DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh


Úřední dny pracovišť
po, st 08.00 - 12.00
         12.30 - 17.00

  .: Zajímavé odkazy
Czech POINT
Komunitní plánování


www.mu-vozice.cz - vytvořeno pomocí phpRS
Články lze kopírovat jen se svolením autora
© 2004 MÚ Mladá Vožice